13.10.15

O Fundacji


Fundacja Poza Schematami powstała w 2014 r. Jest organizacją skupiającą środowiska profilaktyków, terapeutów, pedagogów i badaczy. 
Celem działalności Fundacji jest ochrona zdrowia i pomoc społeczna obejmująca m.in. promocję zdrowia psychicznego oraz  profilaktykę i terapię adresowaną do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Fundacja zajmuje się także edukacją oraz działalnością badawczą.

Zespół Fundacji tworzą uznani eksperci mający doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów profilaktycznych, działalności edukacyjnej, prowadzeniu terapii oraz badań społecznych. Członkowie zespołu Fundacji współpracują z kluczowymi instytucjami kształtującymi politykę społeczną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wiążących się z używaniem substancji psychoaktywnych. Są także autorami licznych publikacji książkowych, edukacyjnych i artykułów z zakresu problematyki uzależnień, promocji zdrowia, stylów życia młodzieży, anomii, jakościowej i ilościowej metodologii badań społecznych, problemów edukacji, metodyki ewaluacji. Zespół Fundacji angażował się także w opracowywanie i realizację badań społecznych dotyczących zdrowia publicznego, w tym oceny jakości programów edukacyjnych i szkoleniowych.